ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Πως Λειτουργεί - Οδηγίες Χρήσης

Μέσα σε μόλις 30 λεπτά και με ακρίβεια 95% είναι το πρώτο τεστ που μπορεί και μετρά την ικανότητα «κολύμβησης» των σπερματοκυττάρων σας, η οποία αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα για τη σύλληψη, ενώ είναι το πρώτο τεστ παγκοσμίως που μπορείς να λάβεις δείγμα με τη σεξουαλική επαφή χρησιμοποιώντας το ειδικό προφυλακτικό.

Οδηγίες Χρήσης SWIMCOUNT SPERM QUALITY TEST 

ΒΗΜΑ 1

Συλλέξτε το δείγμα σπέρματος στο παρεχόμενο κύπελλο συλλογής. Βεβαιωθείτε ότι συλλέξατε ολόκληρο το δείγμα. Μη χρησιμοποιείτε προφυλακτικό πέραν του ειδικού SwimCount Condom που παρέχεται στη συσκευασία ή λιπαντικό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα σπερματοκύτταρα και να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα.

Αφήστε το δείγμα για 30 λεπτά.Ο χρόνος αναμονής είναι απαραίτητος ώστε να υγροποιηθεί το δείγμα σπέρματος.

ΒΗΜΑ 2

Χρησιμοποιήστε τη σύριγγα για να αναδεύσετε το δείγμα 10 φορές.


ΒΗΜΑ 3

Συλλέξτε 0,5 ml δείγματος χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη σύριγγα. Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν φυσαλίδες αέρα μέσα στη σύριγγα, καθώς θα επηρεαστεί ο όγκος του δείγματος.

ΒΗΜΑ 4

Διοχετεύστε αργά το δείγμα (0,5 ml) από τη σύριγγα στην επισημασμένη θέση υποδοχής δείγματος με ένδειξη:

Διατηρείτε τη συσκευή του τεστ σε οριζόντια επιφάνεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

ΒΗΜΑ 5

Ωθήστε τον ολισθητήρα τέρμα μπροστά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σημείωση: Θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ». Στο παράθυρο ενεργειών θα εμφανιστεί η εξής ένδειξη:

Περιμένετε ακόμη 30 λεπτά διατηρώντας τη συσκευή του τεστ σε οριζόντια επιφάνεια.

ΒΗΜΑ 6

Όταν παρέλθουν 30 λεπτά, σύρετε τον ολισθητήρα τέρμα πίσω, όπως υποδεικνύει το βέλος. Σημείωση: Θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ». Στο παράθυρο ενεργειών θα εμφανιστεί η εξής ένδειξη:

ΒΗΜΑ 7

Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα στο παράθυρο με το σύμβολο

Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα, τόσο περισσότερα σπερματοκύτταρα με καλή κινητικότητα περιέχει το δείγμα σπέρματος. Πρέπει να ελέγξετε το αποτέλεσμα εντός 5 λεπτών μετά την επαναφορά του ολισθητήρα προς τα πίσω.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης σε PDF πατήστε εδώ.

Δείτε Video

Οδηγίες Χρήσης Προφυλακτικού SWIMCOUNT:

Το προφυλακτικό SwimCount είναι ειδικά κατασκευασμένο για τη συλλογή του δείγματος του σπέρματος που θα χρησιμοποιηθεί για το SwimCount Sperm Quality Test, καθώς δεν περιέχει καθόλου σπερματοκτόνο, όπως άλλα προφυλακτικά. Φορέστε το προφυλακτικό πριν ξεκινήσει η σεξουαλική επαφή και βεβαιωθείτε ότι παραμένει στη θέση του καθ'όλη τη διάρκειά της. Όταν χρησιμοποιείτε το SwimCount Sperm Quality Test, μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε λιπαντική ουσία καθώς το προφυλακτικό SwimCount πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως έχει.

BHMA 1:
Ανοίγοντας τη συσκευασία από το αλουμίνιο προσέξτε ιδιαίτερα να μη σκίσετε το προφυλακτικό με νύχια, κοσμήματα κλπ.
BHMA 2:
Βεβαιωθείτε ότι η φορά του προφυλακτικού είναι στη σωστή κατεύθυνση και όχι ανάποδα.
BHMA 3:
Τοποθετήστε το τυλιγμένο προφυλακτικό στο ανορθωμένο κεφάλι του πέους και πιέστε την άκρη του για μην περιέχει αέρα ο συλλογέας σπέρματος που βρίσκεται στην άκρη του προφυλακτικού.
BHMA 4:
Ξετυλίξτε το προφυλακτικό πάνω στο πέος μέχρι τη βάση του. Δεν έχει σημασία αν το πέος βρίσκεται σε πλήρη στύση ή αν η ακροποσθία είναι τραβηγμένη προς τα πίσω.
BHMA 5:
Μετά την εκσπερμάτιση, αφαιρέστε προσεκτικά το προφυλακτικό.
BHMA 6:
Αδειάστε το σπέρμα από το άνοιγμα του προφυλακτικού SwimCount, πιέζοντας το προς τα έξω με τα δάχτυλά σας.

Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης του προφυλακτικού σε PDF πατήστε εδώ.