ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ SWIMCOUNT

Χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία του SwimCount έχετε το πιο αξιόπιστο και εύκολο τεστ ανδρικής γονιμότητας που μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορα και ανώδυνα στο σπίτι σας ! Το SwimCount έχει την δυνατότητα να μετρά την συγκέντρωση των κινητικών σπερματοζωαρίων στο σπέρμα σας.

Απλά τοποθετήστε το δείγμα σπέρματος στη συσκευή. Εντός 30 λεπτών το χρώμα θα σας δείξει εάν η ποσότητα των κινητικών σπερματοζωαρίων είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη της τιμής που ορίζει ο Π.Ο.Υ. για το φυσιολογικό σπέρμα (5 εκατομμύρια κινητικά σπερματοζωάρια ανά χιλιοστό του λίτρου). Έπειτα από σύγκριση των αποτελεσμάτων του SwimCount με εκείνα που προέκυψαν από εργαστηριακές μετρήσεις, η ακρίβεια (ευαισθησία) του SwimCount ανήλθε στο 95%. Εάν το τεστ σας δείξει ότι η συγκέντρωση κινητικών σπερματοζωαρίων είναι χαμηλότερη από το φυσιολογικό επίπεδο, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ιατρό σας για περαιτέρω εξετάσεις γονιμότητας.